Bohuslava Řeháková

lektor, překladatel a tlumočník německého jazyka

Nabídka:

Překlady veškerých druhů textů z němčiny do češtiny a obráceně
-
různé druhy smluv, zprávy, dopisy, nabídky, poptávky, a jiná obchodní korespondence, notářské zápisy
-
technická dokumentace, atesty, provozní a technické návody, popisy technologií, bezpečnostní listy, firemní prospekty
-
projekty, studie, projektová dokumentace, investiční záměry
-
potvrzení, výpisy, žádosti, vysvědčení, rodné listy, soukromá korespondence a jiné dle požadavku
Možnost soudního ověření.
Expresní vyhotovení dle Vašich požadavků.

Dodání:

e-mailem, faxem, poštou


Praxe:

Překladatelská činnost od roku 1971 v oddělení technických informací v různých odvětvích průmyslu. V roce 1995 jmenována Krajským soudem v Hradci Králové soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Dlouholetá spolupráce s právnickou kanceláří při zajišťování překladů a tlumočení pro firmy se zahraniční účastí.

Tlumočení při obchodních jednáních, veletrzích a jiných akcích. Výuka německého jazyka od roku 1971, vedení kurzů německého jazyka pro děti a dospělé, 6 let praxe na soukromé jazykovéškole s intenzivní výukou jazyků zaměřenou k přípravě na státní jazykovou zkoušku, ke studiu na vysoké škole nebo k pobytu v německy mluvících zemích. Výuka německého jazyka ve firmách, možnost výuky obchodní němčiny. Příprava k maturitě, ke zkoušce na vysokou školu aj.

Zajišťování služeb v oboru dalších cizích jazyků (angličtina, fancouzština). Kontakt s jazykovou školou v Německu, zajišťování výuky v Německu nebo na našem území rodilými mluvčími této jazykové školy.


Ceník:

Ceny dle doporučených minimálních tarifů Jednoty tlumočníků a překladů stanovených vždy na příslušný rok.


Kontakt:

Tel.: 0441 452 342
Fax: 0441 452 342

e-mail: bohuslava.rehakova@centrum.cz